09:05 21 جنوری 2018
  طیاره اف - 16

  دوعمرقید برای منهدم کننده طیاره اف16 ترکیه

  © AP Photo/ JACK GUEZ
  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  120

  انقره دو عمر قید برای پیلوت یونانی میخواهد که طیاره اف 16 ترکیه را منهدم نمود.

  در سال 1996 تانوس هریواس پیلوت یونانی در حریم فضائی بحریه اجه طیاره اف 16 ترکی را منهدم نمود که در نتیجه یک پیلوت آن کشته و با طیاره مفقود الاثر شد، پیلوت دومی از طریق پراشوت به زمین فرود آمده زنده ماند.

  مقامات ترکیه امید وار است که پیلوت هریواس در یونان بازداشت خواهد شد.

  قابل تذکر است که در این اواخر بنا بر نقض حریم فضائ، روابط بین دومتشنج تر گردیده است.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک