08:46 28 جنوری 2021
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

طیارات سو 35 روسی نسبت به طیارات اف-15 امریکا برتری خاص دارد و می توان گفت که شاه آسمان است.

مبصر سبسستن یان روبین به نشریه  The National Interest مینویسد: با وصف که طیاره سو — 35 روسی و اف- 15 امریکا طیارت نسل چهارم استند، اما میتوان گفت که سو — 35 در صورت جنگ، در آسمان حاکم مطلق یا بهتر بگویم شاه اسمان است.

سو-35 مجهز با سیستم تعقیب و جستجو اهداف دشمن میباشد و میتواند طیاره دشمن را به فاصله 50 کیلومتر کشف و تعقیب نماید. دیگر اینکه مجهر با تکنالوژی غیر قابل کشف و دید رادار می باشد که اف- 15 آنرا ندارد. برعلاوه، کشف سو- 35 برای اف 15 در آسمان جنگ بسیار دشوار است.

رادار سو- 35 تا فاصله 400 کیلو متر دشمن را تشخیص میکند و در نبرد نزدیک مجهز با اسلحه فوق العاده قوی میباشد. سو-35 روسی بیشتر از 12 پایه برای بمب ها  و راکت ها دارد. اما اف —15 صرف 8 پایه برای تجهیزات محاربوی دارد.

گرچه هردو طیاره میتوانند راکت های هوا به هوا- برد 160-200 کیلو متر را بردارند. اما سو — 35 قادر است راکت های دور منزل به فاصله 400 را بردارد و به دشمن پرتاب کند.

سو-35 می تواند بیشتر از 7.7 تن مهمات را بردارد که 6 تن برای اهداف زمینی می باشد. اما اف —15 خاص برای اهداف هوائی ساخته شده و راکت های هوا-به زمین را نمی تواند انتقال دهد.

مهم از هم این است که سو-35 مجهز با سیستم رادار  ال-175 ام "خیبینی" خفه کن و یا کور کردن رادار دشمن است. مولف مقاله میگوید: خلاصه باید گفت که طیاره سو-35 تاج عالیترین طیاره جنگی شکاری جهان را باخود دارد که از آن میتوان هم بر اهداف زمینی و هم بر اهداف هوائی استفاده کرد    

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر