04:02 24 جنوری 2018
  بیل گیتس

  ترامپ- مبتکر نوآوری ها

  © AP Photo/ Nati Harnik
  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  بیل گیتس انتظار دارد که ترامپ امریکا را از طریق نوآوری ها اداره خواهد کرد

  ریانووستی: بیل گیتس اساسگذار کمپنی مایکرسفورد، بعد از صحبت تلیفونی با ترامپ در برنامه مستقیم تلویزیونی  CNBCاظهار داشت که ترامپ را شخص با پتانسیال در ساحه نوآوری مانند جان کنیدی می بیند که برنامه کیهانی امریکا و نشست انسان در مهتاب را عملی نمود.

  با وصف همه، ریاست ترامپ فعالیت خود را تنظیم خواهد کرد و موانع حقوقی را خواهد برداشت و همچنان کشور را با نوآوری ها اداره خواهد کرد.     

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک