04:55 23 سپتمبر 2018
بشار الجعفری

رفتار تحریک آمیز مخالفین اسد در مذاکرات آستانه

© Photo / RT Arabic
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

جعفری نماینده مقامات سوریه در اولین اجلاس آستانه اظهار داشت که مخالفین موقف تحریک آمیز دارند

بشار الجعفری نماینده دایمی سوریه در ملل متحد که قیادت هیت دمشق در آستانه را به عهده دارد، در نتیجه اولین اجلاس در استانه اظهار داشت که رفتار مخالفین در اجلاس تحریک آمیز میباشد

او افزود: « در جریان اجلاس بعضی مطالب تعجب آور نیز استماع شد. هیت مخالفین پرنسیپ دیپلوماسی را رعایت نمیکنند: سخنرانی رئیس هیت مخالفین هیچ ارتباط با آرجندای اجلاس امروزی نداشت. محمد علوش رئیس هیت مخالفین در سخنان خود از جرایم نظامی "جبهه النصرا در العین فیجی و وادی- براد دفاع نمود. آنها محتوائی توافقنامه قبلی را نفهمیده اند و به همین دلیل درست تصریح نمیکنند. در سخنرانی وی گستاخی ها در مورد گردهمائی مهم و شرکت کنندگان آن  ملاحظه میگردد».

جعفری گفت: «چیز های فرا واقع گرائی "خارج از عقل"  صورت میگرد».آآ

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک