09:14 21 جنوری 2018
  نمایندگان دمشق و مخالفین مسلح برای اولین پشت یک میز مذاکره نشستند

  متخلفین آتش بس در سوریه مجازات میگردند

  © AP Photo/ Sergei Grits
  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  در اسناد کنترول از آتش بس در سوریه برای متخلفین مجازات پیشبینی میگردد

  اسپوتنیک، قرار است در اسناد کنترول از آتش بس در سوریه مجازات پیشنها گردد که نظارت آن بدوش سازمان ملل متحد گذاشته می شود. پیشنهاد میگردد که این پرنسیپ درج مذاکرات ژینو گردد.

  میکانیزم کنترول از آتش بس در سوریه، در دور دوم مذاکرات آستانه توسط هیات روسیه، ایران و ترکیه بررسی میگردد. طبق گزارش اسپوتنیک، تا کنون 99% توافق همه جناح ها حاصل گردیده است.

  گفته میشود: "قرار است تحریمات علیه کسانی اتخاذ گردد که رژیم آتش بس را بعد از دسترسی به توافق در میکانیزم کنترول آتش بس در سوریه نقض میکنند. ناظرین آتش بس بین المللی از طرف سازان ملل متحد تعیین خواهد شد. این پرنسیپ باید در مذاکرات ژینو تائید گردد".

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک