20:09 18 نوامبر 2017
  کوریائی شمالی

  قتل برادراندر رهبر کوریائی شمالی- بهانۀ برای جنگ اتمی

  © AP Photo/ Ng Han Guan
  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  291740

  کوریائی شمالی رسماً شرکت خود را در قتل کیم جونگ اناما رد نمود

  اسپوتنیک، مقامات کوریائی شمالی رسماً  شرکت خود در قتل برادر اندر کیم جونگ اونگ را رد نموده بر عکس امریکا و کوریائی جنوبی را در توطئه علیه پیونگ یانگ متهم کردند.

  آژانس تلگراف مرکزی کوریائی شمالی طی ایراد بیانیه ای روز اول مارچ، روی این مساله گذارش داد که در آن آمده است، کشور کوریائی شمالی هنوز تائید ننموده است که آیا شخص مقتول- کیم  جونگ ناما است یا خیر.  در گزارش از مرگ شخص تبعه کوریائی شمالی با پاسپورت به نام کیم  چول حکایت گردیده است.

  گفته میشود که امریکا و کوریائی شمالی سروصدا های هیجانی و بی اساس را در مورد کوریائی شمالی  بلند نموده پیونگ یانگ را متهم به قتل تبعه کوریائی شمالی میدانند. چنین اقدامات گویندگی از آن میکند که هدف ایشان "ایجاد احساس ایجاد بدبینی بین المللی، حلقه محاصره و فشار بر کوریائی شمالی میباشد" تا به هر قیمت که شود، جنگ هستوی  علیه کوریائی شمالی دامن زده شود.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک