11:11 21 جنوری 2018
  پولند

  انفجار قوی در پولند

  © Photo/ Lukas Plewnia
  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  0 10

  300 نفر از تعمیر وزارت خارجه پولند تخلیه گردیده است

  در نزدیکی وزارت خارجه پولند در وارسا موتر انفجار نمود

  اسپوتنیک به نقل از نشریه ار بی کا، با اتکا به راپور پولیس از طریق رادیو پولند، موتر منفجر شده به طرف شفاخانه در حرکت بود. در داخل موتر چند بالون استیلن وجود داشت، که ناگهان منفجر گردید.

  در نتیجه آن دو نفر مجروح گردیدند که عاجل به شفاخانه انتقال گردیدند.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک