02:11 17 جنوری 2018
  سیاسی

  هجوم به مهاجر ایرانی در امریکا

  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  0 10

  در امریکا اشخاص ناشناس خانه مهاجر ایرانی را ویران کردند

  اسپوتنیک به نقل از The Independent، اشخاص ناشناس خانه مهاجر ایرانی را در امریکا مورد حمله قرار دادند، چند اطاق وی را کاملاً ویران نموده و به دیوار اطاق هایش کلمات نا مشروع را نوشتند.

  مهاجمین در یک ورق اخطاریه به حاصل افشار ایرانی طی پیام که در بالای 7 مرمی به شکل صلیب قرار داشت، هوشدار دادند که اگر در جریان یک ماه محل را ترک نکند، "او را میکشند، خانه اش را به آتش میکشند"

  در الماری های آشپزخانه وی نوشتند، "تروریست"، در اطاق خواب —"مسلمان"، در آئینه "گنده شو" و تمام دروازه های خانه با تبر تخریب کردند.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک