19:09 22 نوامبر 2017
  کشتی طیاره بردار

  پیشبینی فاجعه بزرگ در شبه جزیره کوریا

  © Photo/ Wikipedia
  سیاسی
  دریافت لینک کوتاه
  2116341

  واسیلی کاشین، کارشناس روسی هوشدار داده است که فعالیت ناگوار امریکا فاجعه بزرگ را در شبه جزیره کوریا با خود خواهد داشت.

  ترامپ قبلاً اظهار داشته بود که اگر چین کوریائی شمالی را اصلاح نکند، امریکا این کار را می کند.

  اعزام غیر منتظره نیروهای بحری به سواحل کوریائی جنوبی به رهبری کشتی طیاره بردار "کارل وینسون" عواقب غیر پیشبینی را با خود خواهد اشت.

  کارشناس گفت: "کوریائی شمالی قادر است در صورت درگیری غیر قابل کنترول، ضربه غیر قابل جبران به متحدین امریکا چون کوریائی جنوی و قسماً جاپان وارد نماید. کوریائی شمالی قادر است خودمختار به هر نوع ضربه دشمن پاسخ قوی بدهد و با سیاست خود نمایش میدهد که هر نوع ضربه به کوریائی شمالی بی پاسخ نخواهد ماند".

  او میگوید، چین یگانه کشوری است که می تواند بالای کوریائی شمالی تاثیر بگذارد. اما چین نیز تمام اهرام های تاثیر خود را از دست داده است و به همین علت امریکا میخواهد وضع را تحت کنترول خود بگیرد، اما عوفب آن بسیار خطرناک خواهد بود.

  "قسمیکه معلوم میشود؛ چین هیچ نوع وعده در این بابت به امریکا نداده است، به همین لحاظ ما شاهد هستیم که گروپ قوائی بحری امریکا راهی سواحل کوریائی جنوبی گردیده است که عواقب هر نوع ضربه به کوریائی شمالی، بسیار سنگین خواهد بود. این یک فاجعه بسیار بزرگ خواهد بود که ده ها ملیون نفر از آن متضرر خواهند شد". 

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک