04:40 04 جولای 2020
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

آژانس تلگراف مرکزی کوریائی شمالی خبر داده است، سیاست "تروریزم دولتی" را که امریکا در مقابل کوریائی شمالی پیش میبرد، برای امریکا عواقب بسیار سنگین خواهد داشت.

در بیانیه، سیاست اداره ترامپ سخت مورد انتقاد قرار گرفته است. به نظر پیونگ یانگ، امریکا قصد دارد که تا حد اکثر فشار نظامی، اقتصادی خود را بر پیونگ یانگ توسعه دهد تا با عث برکناری رهبری کوریائی شمالی و تغییر رژیم گردد.

تاکید میگردد که عملیات محرمانه چندی قبل استخبارات امریکا در کوریائی جنوبی علیه رهبری عالی کوریائی شمالی با عث خشم مردم کوریا گردیده است. 5 می نماینده وزارت امنیت کوریائی شمالی اظهار داشت که این اقدام خصمانه ایشان خنثی گردیده است.

در بیانیه تاکید گردیده است که مردم و اردوی کوریائی شمالی در هرنوع شرایط میتواند در دفاع از منافع ملی برخیزند و جواب دندانشکن به دشمن بدهد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر