15:05 24 جون 2018
کیف آرزوی نابودی دولت روسیه را دارد

کیف آرزوی نابودی دولت روسیه را دارد

CC BY-SA 4.0 / Mykola Lazarenko/The Presidential Administration of Ukraine / (cropped photo)
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

گریگوری توکا معاون وزیر امور قلمرو اشغال شده اوکراین روسیه را کشور وحشت ناک و موذی نامید.

او تاکید کرد که امید به فشار خارجی بر روسیه را دارد. وی گفت که گزینه قابل قبول برای اوکراین و برای جهان آن است که روسیه به مثابه کشور از نقشه جهان ناپدید گردد.

این بار اول نیست که توکا سخنان خشن در مورد روسیه ایراد می نماید. با وصف این همه، در هفته گذشته مامور بلند پایه کیف اعتراف کرد که هیچ نوع شواهد حضور نیروهای روسیه در دانباس وجود ندارد.

قبلاٌ توکا خواستار برقراری دیکتاتوری در اوکراین گردیده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک