23:04 06 اپریل 2020
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

نیرو های امنیتی هند عمر خالد رهبر گروپ تروریستی "جیش محمد" را نابود کردند

قوت های امنیتی هند طی عملیات ضد ترور در جیو کشمیر عمر خالد رهبر "جیش محمد" را نابود نمودند.

اسپوتنیک به نقل از New Indian Express، این گروپ تروریستی هم در هندوستان و هم در نواحی کشمیر پاکستان فعالیت دارد.

آمر پولیس محل اظهار داشته است که نابودی عمر خالد رهبر این گروپ تروریستی پیشرفت به سوی تامین امنیت در کشور است. زیرا این گروپ فعالیت های تروریستی را در منطقه انجام میدادند.

او در نتیجه عملیات مشترک نیرو های خاص کشمیر، پولیس محل، کشف مرکزی و اردو نابود گردید.

طبق گزارشات ارگان های نظم عامه هند، عمر خالد تبعه پاکستان میباشد و در جریان 2-3 سال اخیر او در منطقه جمو و کشمیر فعالیت داشت که جوانان را به گروپ خود جلب می نمود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر