10:33 11 اپریل 2021
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 10
ما را در دنبال کنید

به گزراش اسپوتنیک، منبع از ارگانهای امنیتی خبر داده است که قوای دافع هوا سوریه توانست بار دیگر حملات راکتی اسرائیل به نواحی لاذیقه را دفع نماید.

به گزراش اسپوتنیک، بار دیگر سیستم دافع هوا سوریه حملات راکتی اسرائیل بر نواحی لاذیقه را دفع نمود.
خبرنگار اسپوتنیک اظهار داشته است که در لاذیقه صدائی انفجارات شنیده میشود و به گمان اغلب در هوائی شهر لاذیقه راکت های دافع هوا مشاهده میشود. «سیستم دافع هوا سوریه به حملات هوائی اسرائیل بر لاذیقه عاجل جواب دادند، ممکن راکت ها و یا هواپیمائی های بدون سرنشین بوده باشد».
طبق گزراشات کانال تلویزیونی سوریه، مؤسسات تولیدی در حومه لاذیقه مورد حملات هوائی قرار گرفته است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر