21:59 06 جون 2020
سیاسی
دریافت لینک کوتاه
0 103
ما را در دنبال کنید

گارباچوف برای جلوگیری از تکثر کرونا ویروس، خواهان تجدید نظر در سیاست جهان گردیده است.

به گزارش اسپوتنیک، میخائیل گارباچوف رئیس جمهور اخیر شوروی اظهار داشته است که با توسعه کرونا ویروس، باید همه کشورهای جهان به سیاست جهانی تجدید نظر کنند و از نظامی ساختن به نفع بشریت امتناع ورزند.

وی از سیاسمتداران تقاضا نمود تا مصارف اضافی نظامی خود را به نفع حل چالش ها در عرصه تحصیلات، صحت عامه، مبارزه با مرض ایدز، سل و ویروس جدید کاهش دهند. به گفته وی، جهان به تحول جدید امنیت: غذائی، آبی، اقلیمی و صحت عامه نیاز دارد.

گارباچوف تاکید کرد: «به نظر من، باید در مورد برگزاری اجلاس اضطراری اسامبله عمومی ملل متحد صحبت گردد، زیرا فقط از این طریق میتوان وضع جهان را باثبات نمود و موضوع بحث باید تجدید نظر در وضع جهانی باشد».

قابل ذکر است که در اوسط ماه مارچ میخائیل گارباچوف رهبر پیشین شوروی از رهبران جهان تقاضا نمود تا اجازه جنگ را ندهند، بلکه باهم متحد شوند و یکجا در مقابل کرونا ویروس مقابله نمایند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر