سن پترزبورگ
استادیوم «سنت پترزبورگ»
گروه D
26/06 21:00
یک هشتم نهایی
03/07 17:00
نیمه نهایی
10/07 21:00
مسابقه برای کسب مقام سومی
14/07 17:00