سن پترزبورگ
گروه D
26/06 21:00
یک هشتم نهایی
03/07 17:00
نیمه نهایی
10/07 21:00
مسابقه برای کسب مقام سومی
14/07 17:00