سوچی

استدیوم فیشت
گروه F
آلمان
سوئدن
23/06 21:00
گروه C
استرالیا
پرو
26/06 17:00
یک هشتم نهایی
اروگوای
پرتکال
30/06 21:00
یک چهارم نهایی
روسیه
کرواسی
07/07 21:00