06:55 05 اگست 2020
ورزش
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

پس از این تمام تیم هایی که برای انجام مسابقات به خارج از کشور اعزام می گردند، قبل از سفر و پس از سفر مورد ارزیابی قرار می گیرند.

به گزارش اسپوتنیک، ارزیابی تمام تیم‌های عازم به مسابقات خارجی قبل و بعد از سفر را حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک در دیداری که با اعضای تیم ملی والیبال داشت، ابراز نمود.

حفیظ الله ولی رحیمی رییس عمومی تربیت بدنی و ورزش و کمیته ملی المپیک و یونس پوپلزی سکرترجنرال کمیته ملی المپیک شام روز یکشنبه از جریان تمرینات تیم ملی والیبال دیدار نمود.

  این دیدار شام روز یکشنبه حین انجام تمرینات تیم در جمنایوم ریاست تربیت بدنی و ورزش صورت گرفت پس از آن که محمدیوسف صادق سرمربی تیم ملی والیبال در مورد چگونگی تمرینات و آماد گی تیم برای اشتراک در مسابقات زون مرکزآسیا معلومات داد از حمایت و توجه ریاست تربیت بدنی و کمیته ملی المپیک نیز سپاس گذاری کرد.

رحیمی ورزش والیبال را یک رشته دوست داشتنی المپیکی دانست و از شیوه تمرینات بازیکنان ستایش نمود. وی از زحمات یوسف صادق و بازیکنان و تمام رهبری فدراسیون والیبال نیز قدردانی نموده یک بار دیگر برسیاست کادر سازی و ظرفیت سازی فدراسیون ها تاکید ورزیده گفت، مربی مسلکی در کسب موفقیت نقش برازنده دارد. وی خاطر نشان نمود که ورزشکاران و فدراسیون هایی که دارای برنامه های مدون و مفید اند از حمایت بیشتر اداره های ورزشی برخوردار اند.

رییس کمیته ملی المپیک در این دیدار خاطر نشان نمود که پس از این تمام تیم هایی که برای انجام مسابقات به خارج از کشور اعزام می گردند، قبل از سفر مورد ارزیابی قرار می گیرند.

تیم ملی والیبال کشور از پس از ختم مسابقات سرتاسری، افراز کمپ تمرینی و در مرحله سوم انتخاب و گزینش بهترین بازیکنان شکل گرفت و از دوماه بدینسو در یک اردوگاه تمرینی در کابل قرار دارند.

تیم متذکره قرار است در اواخر همین هفته برای انجام مسابقات در زون مرکزآسیا راهی نیپال گردد.

مسابقات قهرمانی زون مرکزآسیا از تاریخ 17 تا 25 اگست به میزبانی نیپال و با اشتراک تیم های افغانستان، نیپال، ازبکستان. ترکمنستان، مالدیف بنگلدیش، ، قرغزستان و بوتان برگزار گردد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر