• جرارد پیکه مدافع بارسلونا
    00:38 29.09.2019

    هشدار پیکه به رهبری باشگاه؛ دست از تفرقه افگنی بردارید