07:53 24 جولای 2021
ورزش
دریافت لینک کوتاه
0 0 0
ما را در دنبال کنید

فدراسیون فوتبال ایتالیا برنامه بازی های فصل 2020-2021 سری آ را اعلام کرد که براساس آن بولونیا و سالرنیتانا دیدار افتتاحیه را برگزار خواهند کرد.

به گزارش اسپوتنیک، فدراسیون فوتبال ایتالیا برنامه فصل جدید 2021-2022، سری آ را اعلام کرد تا زمان بازی‌های حساس در فصل جدید ایتالیا مشخص شود.

این‌ رقابت‌ها قرار است از تاریخ 22 آگست سال 2021 (یکشنبه 31 اسد 1400) آغاز شود و به تاریخ 22 می 2022 به اتمام برسد.

برنامه کامل بازی‌ها به شرح زیر است:

هفته اول
امپولی - لاتزیو
اینتر - جنوا
ناپولی - ونتزیا 
رم - فیورنتینا
سمپدوریا - میلان
تورینو - آتالانتا
اودینزه - یوونتوس
هفته دوم
آتالانتا - بولونیا
جنوا - ناپولی
هلاس ورونا - اینتر
یوونتوس - امپولی
لاتزیو - اسپتزیا
میلان - کالیاری
سالرنیتانا - رم
هفته سوم
آتالانتا - فیورنتینا
میلان - لاتزیو
ناپولی - یوونتوس
رم - ساسولو
سمپدوریا - اینتر
هفته چهارم
هلاس ورونا - رم
اینتر - بولونیا
یوونتوس - میلان
لاتزیو - کالیاری
سالرنیتانا - آتالانتا
اودینزه - ناپولی
هفته پنجم 
آتالانتا - ساسولو
فیورنتینا - اینتر
میلان - ونتزیا
رم - اودینزه
سمپدوریا - ناپولی
اسپتزیا - یوونتوس
تورینو - لاتزیو
هفته ششم
اینتر - آتالانتا
یوونتوس - سمپدوریا 
لاتزیو - رم
ناپولی - کالیاری
اسپتزیا - میلان
هفته هفتم
آتالانتا - میلان
بولونیا - لاتزیو
رم - امپولی
ساسولو - اینتر
تورینو - یوونتوس
فیورنتینا - ناپولی
هفته هشتم
امپولی - آتالانتا
یوونتوس - رم
لاتزیو - اینتر
میلان - هلاس ورونا
ناپولی - تورینو
هفته نهم
آتالانتا - اودینزه
بولونیا - میلان
هلاس ورونا - لاتزیو
اینتر - یوونتوس
رم - ناپولی
هفته دهم
کالیاری - رم
امپولی - اینتر
یوونتوس - ساسولو
لاتزیو - فیورنتینا
میلان - تورینو
سمپدوریا - آتالانتا
ناپولی - بولونیا
هفته یازدهم
آتالانتا - لاتزیو
هلاس ورونا - یوونتوس
اینتر - اودینزه
رم - میلان
سالرنیتانا - ناپولی
هفته دوازدهم
کالیاری - آتالانتا
یوونتوس - فیورنتینا
لاتزیو - سالرنیتانا
میلان - اینتر
ناپولی - هلاس ورونا
ونتزیا - رم
هفته سیزدهم
آتالانتا - اسپتزیا
جنوا - رم
فیورنتینا - میلان
لاتزیو - یوونتوس
اینتر - ناپولی
هفته چهاردهم
یوونتوس - آتالانتا
میلان - ساسولو
ناپولی - لاتزیو
رم - تورینو
ونتزیا - اینتر
هفته پانزدهم 

آتالانتا - ونتزیا
بولونیا - رم
جنوا - میلان
اینتر - اسپتزیا
لاتزیو - اودینزه
ساسولو - ناپولی
سالرنیتانا - یوونتوس
هفته شانزدهم
یوونتوس - جنوا
میلان - سالرنیتانا
ناپولی - آتالانتا
رم - اینتر
سمپدوریا - لاتزیو
هفته هفدهم
هلاس ورونا - آتالانتا
ناپولی - امپولی
رم - اسپتزیا
ونتزیا - یوونتوس
ساسولو - لاتزیو
اودینزه - میلان
اینتر - کالیاری
هفته هجدهم
آتالانتا - رم
بولونیا - یوونتوس
لاتزیو - جنوا
میلان - ناپولی
سالرنیتانا - اینتر
هفته نوزدهم

امپولی - میلان
جنوا - آتالانتا
اینتر - تورینو
رم - سمپدوریا
یوونتوس - کالیاری
ونتزیا - لاتزیو
ناپولی - اسپتزیا
هفته بیستم 
آتالانتا - تورینو
میلان - رم
یوونتوس - ناپولی
لاتزیو - امپولی
بولونیا - اینتر
هفته بیست و یکم
اینتر - لاتزیو
ناپولی - سمپدوریا
رم - یوونتوس
اودینزه - آتالانتا
ونتزیا - میلان
هفته بیست و دوم
آتالانتا - اینتر
بولونیا - ناپولی
یوونتوس - اودینزه
رم - کالیاری
میلان - اسپتزیا
سالرنیتانا - لاتزیو
هفته بیست و سوم
اینتر - ونتزیا
امپولی - رم
میلان - یوونتوس
لاتزیو - آتالانتا
ناپولی - سالرنیتانا
هفته بیست و چهارم
آتالانتا - کالیاری
اینتر - میلان
فیورنتینا - لاتزیو
رم - جنوا
ونتزیا - ناپولی
یوونتوس - هلاس ورونا
هفته بیست و پنجم
آتالانتا - یوونتوس
میلان - سمپدوریا 
لاتزیو - بولونیا
ساسولو - رم
ناپولی - اینتر
هفته بیست و ششم
رم - هلاس ورونا
کالیاری - ناپولی
اینتر - ساسولو
فیورنتینا - آتالانتا
اودینزه - لاتزیو
سالرنیتانا - میلان
یوونتوس - تورینو
هفته بیست و هفتم
آتالانتا - سمپدوریا
امپولی - یوونتوس
جنوا - اینتر
میلان - اودینزه
لاتزیو - ناپولی
اسپتزیا - رم
هفته بیست و هشتم
اینتر - سالرنیتانا
کالیاری - لاتزیو
ناپولی - میلان
رم - آتالانتا
یوونتوس - اسپتزیا
هفته بیست و نهم
آتالانتا - جنوا
هلاس ورونا - ناپولی
لاتزیو - ونتزیا
میلان - امپولی
سمپدوریا - یوونتوس
اودینزه - رم
تورینو - اینتر
هفته سی ام
بولونیا - آتالانتا
کالیاری - میلان
اینتر - فیورنتینا
ناپولی - اودینزه
رم - لاتزیو
یوونتوس - سالرنیتانا
هفته سی و یکم
آتالانتا - ناپولی
لاتزیو - ساسولو
یوونتوس - اینتر
میلان - بولونیا
سمپدوریا - رم
هفته سی و دوم
کالیاری - یوونتوس
جنوا - لاتزیو
ناپولی - فیورنتینا
اینتر - هلاس ورونا
ساسولو - آتالانتا
تورینو - میلان
رم - سالرنیتانا
هفته سی و سوم
آتالانتا - هلاس ورونا
لاتزیو - تورینو
یوونتوس - بولونیا
ناپولی - رم
میلان - جنوا
اسپتزیا - اینتر
هفته سی و چهارم
امپولی - ناپولی
اینتر - رم
لاتزیو - میلان
ساسولو - یوونتوس
ونتزیا - آتالانتا
هفته سی و پنجم
آتالانتا - سالرنیتانا
یوونتوس - ونتزیا
میلان - فیورنتینا
رم - بولونیا
ناپولی - ساسولو
اسپتزیا - لاتزیو
اودینزه - اینتر
هفته سی و ششم
فیورنتینا - رم
جنوا - یوونتوس
هلاس ورونا - میلان
اینتر - امپولی
 لاتزیو - سمپدوریا
تورینو - ناپولی
اسپتزیا - آتالانتا
هفته سی و هفتم
کالیاری - اینتر
میلان - آتالانتا
یوونتوس - لاتزیو
ناپولی - جنوا
رم - ونتزیا
هفته سی و هشتم
آتالانتا - امپولی
فیورنتینا - یوونتوس
تورینو - رم
اینتر - سمپدوریا
لاتزیو - هلاس ورونا
اسپتزیا - ناپولی
ساسولو - میلان
 

مرتبط:

رسمی: لوکاکو بهترین بازیک فصل سری آ
قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر