05:06 15 نوامبر 2018
کلوپ ویدیو

رسم گذشت پیروزی در مسکو: تخنیک محاربوی

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

رسم گذشت سالگرد در مسکو – یکی از بزرگترین جشن ها در طول تاریخ می باشد.

در ان بیش از 16 هزار نظامی، 194 واحد تخنیک محاربوی زمینی، 143 طیاره و هلیکوپتر شرکت داشتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر