16:13 16 نوامبر 2018
کلوپ ویدیو

فرار از شعله دوزخ

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 20

باشنده امریکا از سوختن در شعله آتش جنگل فرار کرد

باشنده امریکا در پارتال YouTube تصاویر ویدیوی فرار از جنگل را نشر نموده که کاملاً در آغوش شعله سنگین آتش قرار دارد.

در ویدیو مشاهده میگردد که موتر به سرک حرکت دارد و از هر طرف آتش درختان جنگل شعله میزند. گاهی اجباری در بعضی جاها توقف میکند. از توضیحات و تبصره های که در این ارتباط ارائه گردیده گمان میرود, این ویدیو در کالیفرنیا ثبت شده که فعلاً در آغوش شعله آتش جنگلات قرار دارد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر