07:46 23 سپتمبر 2018
کلوپ ویدیو

اصابت شیشه بزرگ به سر مرد رهگذر در عربستان

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 30

کمره نظارت خارجی یک تعمیر در عربستان، تصویر جالب را ثبت نموده است. در تصویر ویدیوئی معلوم میشود که شیشه پنجره از ارتفاع بلند بر سر مردی رهگذار می افتاد که آرام در جاده روان بود.

سپس این رهگذر آسیب دیده خودمختار از زمین برمیخیزد و چهلتار سرخود را که دور افتاده بود, برداشته به آنطرف جاده میرود. بعد از گذشت تقریباً نیم دقیقه از این حادثه، مقصرین اصلی واخطا از دروازه تعمیر خارج شده دویده به نزد رهگذار آسیب دیده میروند و به او پیشنهاد کمک های اولیه را می نمایند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر