12:13 21 سپتمبر 2018
کلوپ ویدیو

اوکرائینیان پرکردن کلاشنیکوف را با یک حرکت یاد گرفته اند

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

برای انهایی که از پروسیه پرکردن دردناک و طولانی جاغور ماشیندار کلاشنیکوف توسط انگشت خسته شده، در اوکراین سیستم چوبی پرکاری را ساخته اند.

این دستگاه، نظر به تشریحاتريال کاملاً در اوکراین ساخته شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر