11:28 25 سپتمبر 2018
کلوپ ویدیو

طیارات نیروی های هوایی – فضایی روسیه کارگاه ساختن «کمربندهای شهادت» را در سوریه از بین بردند

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 11

طبق معلومات نوبتی وزارت دفاع روسیه راجع به فعالیت های گروپ نیروهای هوایی – فضایی روسیه در خاک سوریه، طی روز یکشنبه گذشته تعداد از تاسیسات سازمان تروریستی « دولت اسلامی»، بشمول دیپوهای سلاح، چهار مرکز قومانده و کارگاه ساختن «کمربندهای شهادت» از بین برده اند.

طوریکه گفته شده، بصورت 24 ساعته توسط وسایل فضایی، هوایی و انواع دیگر کشف تثبیت اهداف در مناطق فعالیت گروه های جنایتکار پیشبرده میشود که بعد از بررسی بصورت اوپاتیفی از بین برده میشوند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر