07:17 23 سپتمبر 2018
کلوپ ویدیو

حادثه ترافیکی با موتر مملو از سرگلوله های اتمی

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 13

تصادم ماشین محاربوی امریکائی با موتر ترانسپورتی عامل سرگلوله های اتمی.

بعد از این حادثه ترافیکی، حرکت قطار موتر های نظامی متوقف نگردید.

ویدیوی که در این ارتباط در سایت YouTube نشر گردیده, گویندگی از آن میکند که در ایالت مانتانا امریکا، حادثه ترافیکی با شرکت موتر ترانسپورتی عامل بمب های اتمی رخ داده است.

در تصاویر مشاهده میشود که موتر ترانسپورتی عامل بمب ها، توسط قطار از موتر های زره دار محافظه میگردد.

شاهد تصادفی توانست این حادثه را فلم برداری نماید که در جریان حرکت یک موتر زره دار با موتر ترانسپورتی نظامی با بار خطرناک تصادم کرد، که در پیشروی او در حرکت بود. ضربه قوی نبود، قطار هم متوقف نشد و به مسیر خود ادامه داد.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر