14:00 26 سپتمبر 2018
کلوپ ویدیو

ورزشکاران غیرعادی با لباس ریاکتیوی در پهلوی طیاره بر فراز دوبی پرواز نمودند

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

وینس ریفت و ایوروسی ورزشکاران سویسی نمایش تصورناشدنی را انجام دادند و در لباس مخصوص در پهلوی طیاره Airbus A380 با سرعت 315 کیلومتر در ساعت در ارتفاع 1.2 کیلومتر پرواز نمودند.

زیباترین تصاویر ویدیویی این عمل را در یک شبانه روز صد هزار نفر تماشاه نموده اند.

تصاویر منتشره اتی کاملاً میتوانستند به بخش کدام فلم با داستان تخیلی مبدل گردند، ولی پرواز حیرت انگیز ورزشکاران سویسی در واقعیت امر بر فراز دوبی صورت گرفته است.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر