21:45 20 سپتمبر 2018
کلوپ ویدیو

جام شراب آسمانی

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ناسا جام را نمایش داد که از طریق آن میتوان حتی در فضای بدون وزن نوشابه نوشید.

آژانس ناسا جام را نمایش داد که بدون مشکلات میتوان توسط جام فوق الذکر حتی در شرایط بدون وزن نوشابه نوشید.
این اختراع مرحله آزمایش خود را سپری نموده ، پروسه آن ثبت و ویدیو آن از طریق انترنت نشر گردیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر