13:58 24 سپتمبر 2018
کلوپ ویدیو

در شورای عالی زدوخورد جدی هنگام گزارش صدراعظم اوکراین بوجود امد

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

سخنرانی صدراعظم اوکراین به زدوخورد جدی منجر گردید.

در شورای عالی زدوخورد جدی هنگام گزارش ارسینی یاتسینیوک صدراعظم اوکراین بوجود امد. اولیگ بارنا نماینده «بلاک پوروشینکو» که امضاها جهت استعفای یاتسینیوک جمع اوری میکند، محرک این زدوخورد شناخته شده است.

او به تریبون امد و سعی نمود یاتسینیوک را از زمین بلند کند و بیرون برد. نمایندگان «جبهه مردمی» زمانیکه این صحنه را دیدند به سوی تریبون دویدند و به دفاع از صدراعظم پرداختند. در این لحظه زدوخورد بوجود امد که در ان یاتسینیوک صدمه نه دیده است.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر