15:56 25 سپتمبر 2018
کلوپ ویدیو

تصاویر زمین از مهتاب

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

تصاویر زمین در سالهای مختلف از مهتاب.

مهتاب- قمر طبعی زمین میباشد. عطارد و زهره — سیارات نزدیک به خورشید میباشند. که قمر ندارند. مهتاب- بعد از آفتاب، کتله دوم و روشن در آسمان زمین می باشد که از نگاه حجم در ردیف پنجم نظام شمس قرار دارد. فاصله متوسط بین زمین و مهتاب 384467 کیلومتری ارزیابی می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر