15:14 25 سپتمبر 2018
کلوپ ویدیو

فوتبالیست ترکی عصبانی شده رقیب افتاده خود را با لگد زد

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

هنگام بازی فوتبال بین دو کلپ شوقی فوتبال - «دالیکاسپور» و «سنائیسپور» ترک در ترکیه حادثه نهایت بد نه تنها به اساس معیارهای سپورتی رخ داد. یکی از فوتبالیستان رقیب افتاده خود در روی چمن بر روی با لگد زد. ویدیوی این صحنه همین اکنون در YouTube منتشر شده و باعث تعداد زیادی تبصره های خشمناک گردیده است.

این حادثه تهدید مبدل شدن به برخوردهای کتلوی با شرکت بازیکنان هر دو تیم در قبال داشت، ولی توسط نیروی قرارگاه مربیون و بریگاد حکمان از ان جلوگیری بعمل امد. در نتیجه عامل نزاع را از میدان اخراج کردند و فوتبالیست صدمه دیده را کارمندان طبی انتقال دادند. باید گفت که مسابقه مساویانه — 2:2 خاتمه یافت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر