03:41 27 جنوری 2020
کلوپ ویدیو

درمان درد با زهر گژدم(ویدیو)

کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 30
ما را در دنبال کنید

این کشاورز کوبای برای درمان درد بدن، از یک درمان طبیعی غیر معمول استفاده میکند. وی هر 15 یا 20 روزبعد، با توجه به زمانی که دچار درد میشود عقرب را روی جایکه درد میکند میگذارد و اجازه می دهد تا آن را نیش بزند.

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک
  • نظر

ویدئوهای دیگر