16:42 15 دسمبر 2018
Epic Battle Between Terrified Woman and Giant Rat

ترس یک دختر خانم از موش+ویدیو

YouTube/Media Frenzy
کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

برای ایجاد وحشت این دختر بوداین فقط یک موش کوچک کافی بود.

پس از دیدن موش، دختر بارها و بارها از ترس فریاد زد. او حتی یک جارو را به عنوان "سلاح" در آغوش ااستفاده می کند. 

با این حال، دوستان این دختر بر او می خندندو همه چیز را  در ویدیو ضبط کردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک

ویدئوهای دیگر