12:13 29 سپتمبر 2020
کلوپ ویدیو
دریافت لینک کوتاه
0 11
ما را در دنبال کنید

جوان مست در باغ وحش خواست با خرس قوی در حوض مقابله کند.

به گزارش اسپوتنیک،  بعد از لغو قرطین در وارسا، باغ وحش نیز شروع به فعالیت کرد. در این روز جوان مست از دیوار به حوض قفس خرس  پرید و خرس را تحریک کرد، خرس چند مدتی عجله به حمله بر این مهمان ناخواسته عجله نکرد، بالاخره به تهدید جوان مست عکس العمل نشان داده داخل حوض شد و هر دو درگیر شدند.

جوان خواست خرس را غرق کند و خرس برای دفاع از خود حتی اقدام هم نکرد.

بالاخره جوان 23 ساله از قفس خارج می شود و منتظر نجات دهندگان در گوشه قفس منتظر می گردد.

مامور مؤظف در این ارتباط اظهار داشتند که خرس سالخورده هست و قبلاً در سرکس کار می کرد. او با انسانها عادت کرده و نمی ترسید. اما او انتظار حمله انسان را نداشت.

اشخاص موظف این جوان را از قفس نجات دادند و به اداره پولیس تسلیم کردند.

نماینده باغ وحش در این ارتباط اظهار داشت که جوان مست خوشچانس هست که در قفس فقط یک خرس بود، و او مسن هست، توانایی زیاد ندارد. اما اگر در پهلوی وی خرس دیگری می بود، در آن صورت حداقل شدید زخمی می شد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق اسپوتنیکنظر از طریق فیسبوک
  • نظر

ویدئوهای دیگر