04:42 15 نوامبر 2018
موجودات اسمانی

پایگاه بشقاب های پرنده در زیر زمین قرار دارد

© Flickr/ Vladimir Pustovit
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 00

دانشمندان میگویند, بیگانگان "موجودات اسمانی" را که به نام بشقاب های پرنده می شناسیم, اصلاً در زیر زمین ما زندگی میکنند.

Business Insider خبر میدهد: دانشمندان انتستیتوت یلسک به این نظراند که موجودات آسمانی "بشقاب های پرنده", در زیر پاه ما "یعنی در زیر زمین" زندگی میکنند. محقیقن به این عقیده اند که این موجودات در عمق 19 کیلومتر زیر زمین تحت حرارت بی حد زیاد اضطراری و فشار بلند برای ما زندگی میکنند.
به نظر دانشمندان, در زیر زمین شرایط مناسب برای موجودات غیر زمینی وجود دارد, زیرا ارگانیزم را از تشعشع مرگ آور آسمانی و حرارت اضطراری سطح زمین نجات میکند.
قبلاً دانشمندان امریکای اظهار داشتند که قصد جستجو تمدن غیر زمینی را در فاصله 20 سال نوری از سطج زمین دارند که در حدود 190 ترلیون کیلومتر ارزیابی میشود.
قرار است به سیاره که ممکن در انجا زندگی وجود داشته باشد, پیام باشندگان زمین ارسال گردد که تا به حال ترتیب نگردیده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک