18:56 11 دسمبر 2018
ادارات استخباراتی امریکا

ماموران ادارات استخباراتی امریکا بر سایت های پورنوگرافیک نظارت میکنند

© REUTERS / Larry Downing
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ماموران ادارات استخباراتی امریکا جهت شکار جهادیون بر سایت های پورنوگرافیک نظارت میکنند

در شبکه های اجتماعی این مطلب وسیعاً مورد بحث قرار دارد که در هفته گذشته در سایت     The Daily Beast در باره اینکه ماموران سی ای ای، اداره امنیت ملی و مرکز ملی هماهنگی مجبورند مواد ویدیویی اعدام ها و نمادین های پورنوگرافیک را تماشاه کنند، تا فعالیت های جهادیون را کنترول کنند.

وضع صحی کارمندان که مصروف چنین نظارت اند، تحت مراقبت دوکتوران قرار دارد.

در مطلب منتشره به ویدیوی اعدام های بی رحمانه که افراد مسلح گروه «دولت اسلامی» انجام داده، تصاویر تجاوز جنسی اسلامگرایان بر اطفال و همچنان مواد سایت های مختلف پورنوگرافیک که فعالین گروه های افراطی اسلامگرا انها را مشاهده میکنند، اشاره شده است.

در باره اینکه اداره امنیت ملی بر سایت های پورنوگرافیک نظارت میکنند و ورود رهبران جهادیون را به انها مستند می سازند، تا انها را بی اعبار سازند، در خزان سال ۲۰۱۳ نشریه امریکایی The Huffington Post به استناد اسنادی نوشته بود که ادوارد سنودن مامور اسبق اداره امنیت ملی و سیا در اختیار ان قرار داده بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک