04:31 13 دسمبر 2018
کاغذ تشناب

اجازه استعمال کاغذ تشناب به مسلمانان

© Flickr/ Sharon Mollerus
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

علمای ترکیه به مسلمانان استفاده کاغذ تشناب را اجازه دادند.

روزنامه Hurryet  خبر داد که در فتوأ علمای دین آماده است که اگر در تنشاب شرایط استفاده از اب نباشد, در انصورت مسلمانان می توانند از کاغذ تشناب استفاده کنند.

در فتوا دیگری خواستن صدقه صرف در شرایط اجازه است که  اشداً برای ضرورت عاجل به آن نیاز باشد. به اساس ایا فتوا, گدائی برای مسلمانان تحقیر آمیز شناخته شده و فقط به اشخاص اجازه داده میشود که در شرایط دشوار مالی قرار دارند. سایر کسانیکه دست به چنین اقدامات می زنند, محکوم به مجازات میگردند.

قبلاًعلما ترکیه فتوا داده بودند که در صورت ضرورت مسلمانان میتواند از مواد ضد عفونی کننده الکول دار استفاده کنند. هرگاه قطره مواد الکولدار به لباس بریزد, در آنصورت باید لباس شسته و یا در وقت عبادت از بدن کشده شود. همزمان شستن سالون های عبادت توسط مواد کیمیاوی الکولدار بدون شستن و پاک کردن اضافی اجازه داده شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک