04:33 13 دسمبر 2018
کاح سفید

قصر سفید بر نیتان یاهو می خندد

© Flickr / Neill Turner
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

قصر سفید بر نیتان یاهو نیشخند می زند

قصر سفید امریکا در صفحه خود در تویتیر معلومات گرافیک منتشر ساخته که هدف ان نیشخند به نیتان یاهو به شکل کاریکاتور در باره نابودسازی پروگرام اتمی ایران می باشد.

میخواهیم یاداوری نمائیم که نیتان یاهو صدراعظم اسرائیل به اسامله عمومی سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۲ خطاب نمود و جهت بکاربرد تحریمات علیه پروگرام اتمی ایران دعوت بعمل اورد. نیتان یاهو کاریکاتور بمب اتمی را نشان داد و اعلام داشت که ایران میتواند سلاح ذروی تا سال ۲۰۱۳ بسازد. ولی این کار صورت نګرفت و در تاریخ ۲ اپریل سال روان ایران و شش گانه میانجی گران بین المللی به توافق سیاسی در باره پروگرام اتمی ایران دست یافتند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک