19:02 11 دسمبر 2018
اوکراین

کمپنی اوکراینی تخنیک خاص ناتو را به معرض فروش گذاشته است

© Fotolia / aviavlad
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

کمپنی اوکراینی تخنیک خاص ناتو را لیلام میکند

یکی از کمپنی های اوکراینی در مورد پیشنهاد بی مثال برای مشتریان به شکل تخنیک خاص که قبلاً حکومت پوروشینکو خریداری نموده، فیصله نموده است.

کمپنی اوکراینی لیلام تخنیک خاص را اغاز کرده که برای نیروهای مسلح و وزارت داخله کشور خریداری شده بود، اعلان در این باره در سایت رسمی کمپنی نشر شده است.

کمپنی اوکراینی "ВТ Груп" برای مشتریان در خاک اوکراین پیشنهاد بی مانند — امکان خریداری و بهره برداری تخنیک خاص انجنیری و موترهای حمایت لوژیستیکی ساخت کشورهای ناتو، ارایه نموده است. استفاده از موترها میکانیزم هایی مختلف در نیروهای مختلف — نشانه عمده کیفیت عالی، اطمینان و موثریت بلند تخنیک شمرده میشود.

در سایت کمپنی اوکراینی که سامان الات صنعتی و تخنالوژی های صرفیه جویی کننده انرژی را به مشتریان عرضه میکند، گفته شده که برخی انواع موترها، بشمول ساختمانی و مونتاژ، اصلاً بی مثال اند.

در جمله وسایط لیلام شده موترهای Saxon و جیپ های Tempest نیز شامل می باشند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک