23:02 10 دسمبر 2018
هیلاری کلینتون

هیلاری کلینتون جهت اجازه داده به ازداواج های همجنس دعوت بعمل اورده است

© AP Photo / Carolyn Kaster
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 01

هیلاری کلینتون – به ازدواج های همجنس اجازه داده شود

هیلاری کلینتون وزیر خارجه اسبق امریکا محکمه عالی امریکا را به اجازه داده به ازدواج های همجنس فرا خوانده است. در این باره The Huffington Post خبر داده است.

نماینده خانم اول اسبق امریکا خبر داد: "هیلاری کلینتون از تساوی ازدواج ها حمایت میکند و امیدوار است که محکمه عالی از ازدواج های همجنس حمایت نماید و به انها حقوق قانونی تضمین کند".

طوریکه انتظار میرود، محکمه عالی امریکا در باره ازدواج های همجنس در ماه جون فیصله خواهد کرد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک