20:14 13 دسمبر 2018
امریکا

در امریکا مودل های محرم تاسیسات هستوی ایران برای ازمایشات ساخته شده بودند

© East News / UPI Photo / eyevine
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

در امریکا کاپی برخی تاسیسات هستوی ایران ساخته شده بودند و به کمک انها دانشمندان سفارشات به ارتباط شرایط طرح میکردند که واشنگتن به تهران در مذاکرات راجع به موضوع پروگرام اتمی پیشکش مینمود. این مطلب در مقاله منتشره شام روز سه شنبه در پارتل الکترونی روزنامه نیویارک تایمز تذکر یافته است.

روزنامه مینویسد: " وقتیکه دیپلوماتان در مذاکرات با ایران در سویس سوالات دشوار زیادی تخنیکی را به دانشمندان وزارت انرژی امریکا، بطور مثال، چگونه میتوان تاسیسات هستوی ایران را مسدود نه ساخت، ولی تضمین نمود که این کشور بمب اتمی را قبل از یک سال نخواهد ساخت، تحقیق کنندگان گاه گاهی به کاپی تاسیسات هستوی ایران مراجعه میکردند که در عمق جنگلات ایالت تینیسی ساخته شده اند.

روزنامه خبر داد که در اختیار فزیک دانان امریکایی سنتریفوژها، منجمله انهایی که بیش از ده سال قبل به لیبیا داده شده بودند و همچنان انواع دیگر که بعد از ان ساخته شده بودند، قرار داشتند. گفته میشود که این کار به دانشمندان در ارایه ارزیابی های بسیار دقیق به رئیس جمهور بارک اوباما در باره امکانات واقعی ایران در باره ساختن سلاح ذروی به کمک وریانت های مختلف انکشاف حوادث کمک نمود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک