22:20 10 دسمبر 2018
قهرمانی رزمندگان چیچن روسیه در اردن

رزمندگان نیروی خاص روسیه از چیچنیا در مسابقات قهرمانی جهان در اردن برنده شدند

© REUTERS / Muhammad Hamed
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

هرمانی رزمندگان چیچن روسیه در اردن

رزمندگان نیروی خاص روسیه از چیچنیا در مسابقات معتبر بین المللی بین قطعات خاص جام قهرمانی پادشاه اردن که در مرکز امادگی قطعات شاهی در عمان برگزار شده بودند، برنده شدند.
رمضان قادروف رهبر چیچنیا در صفحه خود در شبکه اجتماعی "Vkontakte" نوشته: مسبقات تیم منتخب روسیه در مسابقات جام قهرمانی پادشاه اردن در بین قطعات خاص نظامی در اردن با ظفر انجامیدند! رزمندگان ما لقب قهرمانی مطلق مسابقات بدست اردند! برعلاوه این، تیم ما برنده چهار مرتبه یی مدال های طلایی، برنده دو مرتبه یی مدال های نقره یی و برنده سه مرتبه یی مدال های برونزی گردیده است! اینست مهارت، شهامت و فداکاری!

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک