09:17 10 دسمبر 2018
افغانستان روسیه مواد مخدر

دیدار هیت افغانی از انستیتوت روسی

© Sputnik /
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 10

ازانستیتوت عمومی ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان وزارت امورداخله روسیه هیت که ریاست آن را هارون رشید شیرزاد معاون وزیر مبارزه علیه مواد مخدرجمهوری اسلامی افغانستان به عهده داشت بازدید نمودند.

این هیت که برای اشتراک در"دومین کنفرانس وزرای مبارزه علیه مواد مخدر" در مسکو، آمده بودند ازاین انستیتوت نیز  بازدید بعمل اوردند.

از هیِّت درمحوطه قوماندان انیستیتوت عمومی ارتقای سطح دانش مسلکی کارمندان وزارت امورداخله روسیه تورن جنرال دیمیدوف پزیرایي کرد.

گفتنی است که  در این دیدار هارون رشید شیرزاد از همکاری روسیه درکارهای همگانی جلوگیری نمودن تهدید مواد مخدر،ومنجمله تخصیص دادن وسیله پولی غرض فراگرفتن اموزش کارمندان مبارزه علیه موادمخدرافغانستان یاداوری کرده واظهارسپاسگذاری نموده  و به ادامه دادن همکاریها درتربیه نمودن کادرهای مبارزه علیه مواد مخدرافغانستان در این  انیستیتوت  روسی ابراز امید واری کرد.

 

 

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک