04:32 13 دسمبر 2018
نبرد ستالینگراد

نمایشگاه راجع به نبرد ستالینگراد در پارلمان اروپایی افتتاح میشود

© Sputnik / Kirill Braga
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

نمایشگاه نبرد ستالینگراد

نمایشگاه تاریخی که به نبرد ستالینگراد و ازادسازی شهرهای اروپایی در جنگ دوم جهانی وقف شده، در روز دوشنبه در ستراسبورگ در پارلمان اروپایی افتتاح میشود.

نمایشگاه که بنام «راه بسوی پیروزی بر نازیزم: از ستالینگراد تا پراگ» مسمی شده، در عمارت پارلمان اروپایی جابجا شده و تا تاریخ ۳۰ اپریل دوام میکند. ابتکار برگزاری نمایشگاه از طرف اداره شهر والگاگراد و ایرژی ماشتالکا نماینده پارلمان اروپایی از جمهور چک پیشنهاد نموده بود.

یکی از سازماندهندگان نمایشگاه به خبرگزاری «ریا نووستی» گفت: ما بیست غرفه خواهیم داشت. در انجا نه تنها اسناد، مربوط به نبرد ستالینگراد، بلکه تصاویر، خاطرات شاهدان عینی، قطعات بریده شده از روزنامه ها، پلان های نبردهای محاربوی و بسیاری چیزها به معرض نمایش گذاشته شده اند.

معلومات برای نمایشگاه را نه تنها والگاگراد، بلکه شهرهای برادر از انگلستان، پولند، فرانسه و جمهوری چک، سازمان های مختلف اجتماعی و اشخاص انفرادی در اختیار قرار داده اند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک