03:29 13 دسمبر 2018
نورسلطان نظربایف

نظربایف: مردم قزاقستان به جهان وحدت ملت خود را با حضور شان در انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند

© Sputnik / Mikhail Voskressensky
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

انتخابات در قزاقستان

مردم قزاقستان یکبار دیگر به جهان وحدت و یکپارچگی ملت خود را با شرکت شان در  رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند. این مطلب را نورسلطان نظربایف رئیس دولت در گردهمایی تحت عنوان «با رهبر ملت — بسوی پیروزی های نو!» اعلام داشت.

نظربایف گفت: مردم قزاقستان یکبار دیگر به جهان وحدت و یکپارچگی ملت کثیرالمله که بر تمام مشکلات که در راه ان بروز میکند، پیروز میشود، نشان داد.

نظربایف افزود، ما یکبار دیگر این را به جهان و ناظران نشان دادیم و خاطرنشان ساخت که بر کمپاین رای دهی تقریباً ۸۶۰ ناظر بین المللی و در حدود ۱۷۰يورنالیست خارجی نظارت میکردند.

نظربایف گفت: انها گفتند که تمام قزاقستان به انتخابات امد. با خانواده ها، مردم با نواسه های شان می امدند و در نوبت ایستاده بودند، تا رای دهند. از همه این اشک در چشمم حلقه می زند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک