05:05 15 دسمبر 2017
  نورسلطان نظربایف

  نظربایف: مردم قزاقستان به جهان وحدت ملت خود را با حضور شان در انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند

  © Sputnik/ Mikhail Voskressensky
  جهان
  دریافت لینک کوتاه
  0 0 0

  انتخابات در قزاقستان

  مردم قزاقستان یکبار دیگر به جهان وحدت و یکپارچگی ملت خود را با شرکت شان در  رای دهی در انتخابات ریاست جمهوری نشان دادند. این مطلب را نورسلطان نظربایف رئیس دولت در گردهمایی تحت عنوان «با رهبر ملت — بسوی پیروزی های نو!» اعلام داشت.

  نظربایف گفت: مردم قزاقستان یکبار دیگر به جهان وحدت و یکپارچگی ملت کثیرالمله که بر تمام مشکلات که در راه ان بروز میکند، پیروز میشود، نشان داد.

  نظربایف افزود، ما یکبار دیگر این را به جهان و ناظران نشان دادیم و خاطرنشان ساخت که بر کمپاین رای دهی تقریباً ۸۶۰ ناظر بین المللی و در حدود ۱۷۰يورنالیست خارجی نظارت میکردند.

  نظربایف گفت: انها گفتند که تمام قزاقستان به انتخابات امد. با خانواده ها، مردم با نواسه های شان می امدند و در نوبت ایستاده بودند، تا رای دهند. از همه این اشک در چشمم حلقه می زند.

  قوانین اظهار نظر بحث
  نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک