18:00 11 دسمبر 2018
اعتراض کنندگان

نیویارک از اعتراضات بالتیمور حمایت نمود

© REUTERS / Stephen Lam
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

اعتراضات در نیویارک به حمایت از بالتیمور

تظاهرکنندگان به رسم همبستگی با اعتراضات دسته جمعی که طی چند روز پی هم در شهر بالتیمور بعد از قتل فریدی گری امریکایی افریقایی الاصل جریان دارند، به خیابان های نیویارک برامدند. پولیس به بازداشت تظاهرکنندگان به دلیل برهم زدن نظم عامه دست زده است.

چند هزار نفر در یکی از میدان های در بخش پایانی مانهیتن در نیویارک شام روز چهارشنبه گردهم امده بودند. معلومات راجع به اعتراضات از طریق شبکه های اجتماعی پخش شده بودند. اعتراض کنندگان به خیابان ها با شعارعار «زندگی سیاه پوست هم ارزش دارد!» برامدند و این شعارها در جریان تظاهرات کتلوی که در شهر در زمستان گذشته صورت گرفته بودند، محبوبیت خاصی کسب نموده اند.

اعتراضات در نیویارک بصورت صلح امیز اغاز شدند. نمایندگان ارگان های امنیتی حتی اوراق تبلیغاتی پخش نموده اند که در انها جهت رعایت نظم دعوت بعمل اورده اند، تا از بازداشت ها جلوگیری بعمل اید.

پولیس سعی می ورزند به مسدودشدن راه ها اجازه ندهند و تظاهرکنندگان را به پیاده روها عقب زدند. ولی رسانه های محلی در باره ده ها بازداشت شده خبر دادند. تظاهرکنندگان نام فریدی گری را به صدای بلند می گفتند و عدالت را مطالبه میکردند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک