21:38 10 دسمبر 2018
ستیشن برق اتمی چرنوبیل

روسیه حق العضویت اضافی تا مبلغ ده میلیون دالر به فوند «سرپوش» چرنوبیل انتقال میدهد

© Sputnik / Sergey Starostenko
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

روسیه ده میلیون دالر به فوند چرنوبیل می پردازد

روسیه در سال های ۲۰۱۶ — ۲۰۱۷ به حساب تخصیص بودجوی به فوند«سرپوش»   چرنوبیل حق العضویت اضافی می پردازد. در این باره در روز پنجشنبه در سایت حکومت روسیه خبر داده شده است.

حق العضویت به اندازه پنج میلیون دالر هر سال تادیه خواهد شد.

فوند بین المللی «سرپوش» چرنوبیل در سال ۱۹۹۷ توسط هفت گانه بزرگ به منظور تحقق پروژه اعمار سرپوش نو بالای بلاک انرژی ستیشن برق اتمی چرنوبیل تاسیس شده بود.

فوند «سرپوش» چرنوبیل را بانک بازسازی و انکشاف اروپایی رهبری میکند.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک