21:39 10 دسمبر 2018
سربازان اوکراینی

اداره امنیت اوکراین: بیش از سه صد نفر در اسارت نیروی مردمی قرار دارند

© REUTERS / Marko Djurica
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

اوکراین میگوید که سه صد نظامی ان در اسارت قرار دارند

بیش از سه صد نفر در اسارت نیروی مردمی قرار دارند. این مطلب را یوری تاندیت نماینده مرکز مساعدت به ازادی اسیران و گروگانان مربوط ساختارهای نظمی اوکراین به چینل پنجم تلویزیون اعلام داشت.

تاندیت اعلام داشت: ما رقم ۳۰۰ را یاداوری میکنیم، امیدواریم که این بیشتر از ۳۰۰ نفر باشد، به خاطریکه اشخاص مفقودالاثر نیز وجود دارند و انها را نیز ما جستجو میکنیم. اینها فقط نظامیان نیستند، در جمله انها افراد ملکی نیز وجود دارند. ما می بینیم که تعداد افراد ملکی در حدود ۶۰ نفر می باشد.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک