18:33 11 دسمبر 2018
جمهوری داغستان

در باره واقعه زدوخورد در مهاج قلعه دوسیه جزایی ترتیب شده است

NewsTeam
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

زدوخودر در مهاج قلعه داغستان

مستنطیقین بعد از برخورد با شلیک مرمی در مهاج قلعه که در جریان ان مامور پولیس و سه نفر ملکی کشته شدند و چند نفر دیگر زخم برداشتند، دوسیه جزایی ترتیب نموده اند. در این باره نماینده کمیته تحقیق جمهوری به خبرگزاری «ریا نووستی» خبر داد.

در روز جمعه خبر داده شد که منازعه معیشتی در رستوران در خیابان حمزتوف در پایتخت جمهوری داغستان رخ داد. یک پولیس هنگام اجرای وظایف به قتل رسیده است. طبق معلومات کمیته تحقیق، مقتول امر مدیریت ترافیک منطقه لیواشین داغستان بود.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک