05:07 13 دسمبر 2018
جورج سوروس

فوکس نیوز: جورج سوروس از بودجه امریکا هفت ملیارد دالر قرضدار است

© Fotobank.ru/Getty Images / Dave M. Benett
جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

مقروض بودن سوروس از بودجه امریکا

جورج سوروس میلیاردر امریکایی بعد از معطلی مالیات تقریباً ۷ میلیارد دالر به خزانه امریکا با تهدید پرداخت اجباری مالیات مواجه گردیده است. در این باره Fox News خبر داده است.

خبر داده شده که سوروس در طول چند سال مالیات نمی پرداخت و از راه گریز در قانون استفاده میکرد. به اساس معلومات Bloomberg، وجوه مالی را از مالیه دهی به این شیوه رهایی می بخشید که به خاطر پرداخت های مشتریان به وسیله سرمایه گذاری مجدد در فوند خود مالیه نمی پرداخت.

ملیاردر به این ترتیب منفعت ۱۳.۳ میلیارد دالر بدست اورده است.

کانگرس در سال ۲۰۰۸ این نورم را لغو کرد و همه را به پرداخت مالیات تا سال ۲۰۱۷ مکلف ساخت.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک