00:46 13 نوامبر 2018
جهان

در روسیه ازمایشات روبوت های محاربوی انجام شدند

جهان
دریافت لینک کوتاه
0 0 0

ازمایشات روبوت های محاربوی

مجتمع های کثیرالستفاده روبوت تخنیک خانواده «اوران» ازمایشات مجموعی را در یکی از پولیگون های روسیه در جنوب کشور موفقانه سپری نمودند. در این باره یک منبع در مجتمع دفاعی — صنعتی خبر داد. اداره مجتمع های روبت تخنیک از نقطه مصوون از فاصله دور انجام میشد.

به گفته منبع در مجتمع دفاعی — صنعتی، روبوت ها برای اولین بار وظایف محاربوی در ترکیب قطعات تمرین نمودند.

جهت اشنایی با تخنیک نو نظامی به پولیگون در اطراف نوواروسیسک سرگی شویگو وزیر دفاع روسیه امده بود. به ارتباط سفر سرگی شویگو جلسه مشورتی در باره  مجتمع دفاعی — صنعتی که باید تحت رهبری رئیس جمهور ولادیمیر پوتین برگزار میشد، به تعویق انداخته شده است.

قوانین اظهار نظر بحث
نظر از طریق فیسبوکنظر از طریق اسپوتنیک